Návštěvy pacientů od 5.5.2022

Z důvodu příznivého vývoje epidemiologické situace jsou povoleny od 5.5. 2022 návštěvy pacientů a to:

  • středa od 14:00 do 17:00 hod.

  • sobota, neděle od 13:00 do 18:00 hod.

Pravidla pro návštěvy pacientů:

  • u jednoho pacienta návštěva max. 2 osob na pokoji

  • každá navštěvující osoba je povinna se ohlásit zdravotnickému personálu při vstupu na oddělení

  • každá navštěvující osoba je povinna provést dezinfekci rukou

  • návštěva se nedoporučuje dětem mladším 10-ti let

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedených pravidel.