Návštěvy pacientů od 9.7.2021

006a.jpg

Návštěvy pacientů od  9.7. 2021

       Budou umožněny ve  středu a v  neděli   od 14:00 do 17:00 hod.             

Povoleny  budou pouze osobám  které:

 • absolvovaly nejdéle před  72 hodinami RT-PCR  test na přítomnost viru SARS-Cov-2  s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
 • absolvovaly nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2  s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
 • předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19:  

       a/   od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně                           14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

       b/   od aplikace dávky očkovací látky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14                               dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 • předloží doklad o prodělaném onemocnění  COVID-19 :

       a/  kdy od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC  antigenního  testu  na  přítomnost  antigenu                            viru SARS-CoV-2  neuplynulo více než 180 dní a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19  

       b/  doklady nepředkládá osoba navštěvující pacienta v závažném zdravotním stavu, které bude                  návštěva povolena ošetřujícím lékařem za podmínky vyplnění čestného prohlášení o                          bezinfekčnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nemocnicí budou poskytnuty osobní                                ochranné prostředky (plášť, rukavice).

Osoby,  které splnily  některou z uvedených podmínek  mohou vykonat návštěvu:

 • po předešlém telefonickém objednání na příslušném oddělení
 • ve stejném čase je povolena přítomnost maximálně dvou osob po dobu  nejvýše  30 min.      
 • každá osoba navštěvující pacienta je po dobu návštěvy povinna používat ochranu dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • každá navštěvující osoba prochází vrátnicí, kde je jí termokamerou změřena tělesná teplota
 • pokud bude u navštěvující osoby naměřená tělesná teplota vyšší než 37,0 °C nebo zjištěn jiný pozitivní příznak onemocnění COVID-19 nebude jí návštěva u pacienta povolena
 • každá navštěvující osoba je povinna se ohlásit zdravotnickému personálu při vstupu na oddělení a při odchodu z oddělení
 • každá navštěvující osoba je povinna provést dezinfekci rukou: při vstupu do nemocnice, před  vstupem do pokoje pacientů a při odchodu z budovy nemocnice
 • návštěva se nepovoluje dětem mladším 12-ti let

Možnost provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (rychlotest) je na odběrovém místě Nemocnice Tišnov po předešlém objednání na: rezervace.nemtisnov.cz 

Prosíme, respektujte tyto podmínky!