Politika kvality

Nemocnice Tišnov, p.o. je od února 2010 držitelem certifikátu kvality dle norem 9001:2009 o zavedení systému managementu kvality v ústavní a ambulantní péči a činností související se zdravotní péči.

Politika kvality Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace pro rok 2018

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace usiluje o kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou zdravotní péči a vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí pro pacienty, aby i nadále její postavení mezi renomovanými zdravotnickými zařízeními bylo respektované a stabilní.

Ve vztahu k pacientům je naším cílem:

  • vytvářet lidský vztah k nemocným na základě individuálního přístupu a pomoci každému jednotlivému pacientovi
  • uspokojovat požadavky pacienta na vysoké odborné úrovni poskytované péče
  • přístupem k pacientům hledat nejúčinnější způsoby prevence a léčby chorob a důsledně dodržovat lékařskou etiku a práva pacientů

Ve vztahu k zaměstnancům je naším cílem:

  • vzdělávat zaměstnance a zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti
  • ctít zásadu, že chybovat je lidské - přiznat omyl není projevem slabosti - budeme však dbát na analýzu a poučení se z každé chyby
  • vyžadovat od svých zaměstnanců aktivitu, kolegialitu, loajalitu

K zajišťování kvality pomáhá i obměna zdravotnických přístrojů tak, aby přístrojová technika zajišťovala validní výsledky a kvalitní diagnostiku pacientů.

Nemocnice je řízena procesním způsobem. Průběh jednotlivých procesů je standardizován, přičemž je kladen patřičný důraz na zlepšování všech hlavních procesů.

Q_9001A.jpg