Rekonstrukce nemocnice

Více než století poté, co doktor Kuthan vybudoval v Tišnově své sanatorium, jež se následně proměnilo v tišnovskou nemocnici, začíná proces postupné přestavby tohoto významného zdravotního zařízení do podoby velmi moderního areálu. Ve třech etapách by v sousedství malebného parku a historické nemocnice měly některé budovy zaniknout, jiné by měly být postaveny. Nakonec by mělo dojít i k proměně interiérů tzv. Kuthanova pavilonu.

Po dokončení výstavby je snahou Nemocnice Tišnov – významně podporovanou zřizovatelem, tedy Jihomoravským krajem – nabídnout obyvatelům Tišnova a okolních vesnic i měst kvalitní, pohodlné, profesionální a příjemné zdravotní zařízení. Tišnovská nemocnice tak pak bude i svými budovami institucí moderního zdravotnického směřování.

 

Ambulantní trakt

Na podzim roku 2016 je naplánována demolice areálu autodopravy Nemocnice Tišnov. Technický prostor nacházející se v těsném sousedství samotné nemocnice a vedle základny záchranářů ustoupí novému dvoupodlažnímu ambulantnímu traktu o zastavěné ploše více než 800 m2. V budově o stranách 30 x 27 metrů bude umístěna centrální evidence, lékárna, zázemí autodopravy a sedm ordinací. V objektu bude pracovat až 25 zaměstnanců. Dům bude plně bezbariérový, součásti stavby bude i vytvoření parkovišť o celkové ploše více než 500 m2.  Ambulantní trakt by měl být pro veřejnost otevřen ve druhé polovině roku 2018.

 

Nemocniční novostavba

K nejstaršímu objektu dnešní Nemocnice Tišnov, kterému se říká Kuthanův pavilon a který pochází z konce 19. století, byla v meziválečném dvacetiletí přistavěna další budova. Existuje dosud a nacházejí se v ní nejen ordinace, ale také pracoviště rehabilitace, nemocniční kuchyně nebo skladové prostory. Nevyhovující stav, ale i prostorové dispozice tohoto objektu, jež nedovolují řádný a efektivní rozvoj řady odborných i servisních činnosti celého zdravotnického zařízení, vedly už na počátku tohoto století k úvahám o přestavbě domu, respektive jeho demolici a výstavbě domu nového. Konkrétní obrysy tato myšlenka získala až v polovině 10. let. Nový pětipodlažní pavilon by měl spolu s ambulantním pavilonem integrovat většinu zdravotnických i technických činnosti Nemocnice Tišnov. Od Kuthanova pavilonu bude oddělen průjezdem otvírající nemocniční park ve směru, který je v současnosti zatím neprůchozí. Kuthanův pavilon bude po bezmála století opět samostatně stojící stavbou. Jeho propojení s novým domem bude zajišťovat podzemní komunikační koridor. V novém objektu budou administrativní, skladové, ale zejména zdravotnické prostory, v nichž občané Tišnova i okolních obcí naleznou potřebnou zdravotní péči na nejvyšší úrovni.

 

Oprava Kuthanova pavilonu

Poslední etapou rehabilitace areálu tišnovské nemocnice bude interiérová úprava prostor Kuthanova pavilonu. V objektu postaveném před bezmála sto dvaceti lety nebyly nikdy provedeny zásadnější interiérové úpravy. Opravy by měly směřovat nejen k modernizaci sítí a technologií, ale i ke zvýšení komfortu pobytu pro pacienty, tedy v modernizaci sociálních zařízení a pokojů, vyšetřoven a společenských místností a zázemí pro zdravotnický personál.

 

Nemocniční park

Přestože pozemky v sousedství Kuthanova sanatoria byly až do meziválečného dvacetiletí využívány zejména jako zelinářská a ovocnářská zahrada, sklady a areály pro tak zvané ozdravné aktivity nazývané tehdy vzdušné a sluneční lázně, před polovinou 20. století se zahradní areál začal postupně proměňovat v klidovou a odpočinkovou zónu. Tento trend posiloval i ve druhé polovině minulého století a po roce 1969 zejména zásluhou cílevědomé práce zahradníka Zdeňka Šupa nabyl podoby výstavního parkového areálu. Dnes slouží nejen pacientům nemocnice, ale i obyvatelům Tišnova a návštěvníkům. Zásadní pozice parku v rámci organismu Nemocnice Tišnov zůstane zachována i v budoucnu. A vedle kvalitních zdravotnických služeb bude park i v dalších desetiletích značkou a specifikem jedinečné instituce rozkládající se pod kopcem Klucanina – Nemocnice Tišnov.

 

Nemocnice Tišnov je příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Její rozvoj a modernizace se mohou uskutečňovat jen díky velkorysé podpoře a pochopení zřizovatele.