Asanace bývalého areálu autodopravy

demolice2.png V rámci přípravných prací pro vybudování nového ambulantního pavilonu, byl před koncem roku 2016 zbourán někdejší areál autodopravy Nemocnice Tišnov. Finanční prostředky na tuto investiční akci poskytl Jihomoravský kraj.

Demolice probíhala od října 2016 do prosince 2016 a provedla ji firma SKS stav, s. r. o. Dne 23. prosince 2016 učila NT podání ke Stavebnímu úřadu Tišnov s informací o odstranění staveb v bývalém areálu autodopravy NT. Dne 23. prosince 2016 vystavil Stavební úřad Tišnov Sdělení o konstatování odstranění staveb v areálu bývalé autodopravy NT. Dne 3. ledna 2017 vystavil Stavební úřad Tišnov Sdělení o zrušení čísla evidenčního 963, 696 a 964 u asanovaných staveb. V sousedství stanice záchranné služby je tak již připraven pozemek pro výstavbu nového pavilonu, v němž budou ordinace lékařů, lékárna, garáže sanitních vozů či centrální kartotéka.