Den zdraví

Dne 14.9.2022 pořádala Nemocnice Tišnov v rámci programu podpory zdraví již tradiční Den zdraví. Program má za cíl motivovat učastníky především k prevenci onemocnění. Jednotlivá stanoviště poskytovala bohaté možnosti jak informací, tak i přímo vyšetření. S velkým zájmem jsme se opět setkali u laboratorního vyšetření krve, nutričního poradenství se změřením tuku nebo o léčebnou kosmetiku. Radost nám udělaly děti z MŠ Sluníčko, které se naučily správné mytí rukou. Pro velký zájem, kdy přišlo 281 lidí, budeme akci opakovat příští rok.