Dočasné odběrové místo

doc-asne-odbe-rove-mi-sto.jpg

Dočasné odběrové místo

Dne 27. března 2020 se uskutečnily kontrolní odběry krve pacientů léčených ambulantně v Nemocnici Tišnov, p. o. Protože platná bezpečnostní opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou pandemií neumožňují, aby byly krevní vzorky získány v tradiční odběrové místnosti, bylo za pomoci stanů a mobilní otopné jednotky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje vytvořeno dočasné odběrové místo při bočním vstupu do nemocničního areálu. Odběry se konaly mezi 12. a 14. hodinou a proběhly bez jakýchkoliv obtíží. Nemocnice Tišnov, p. o., tímto děkuje Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje za pomoc.