Kontejner pro odběry

01.jpg

Kontejner pro odběry

Společnost Hutira – Brno, s. r. o., z Popůvek u Brna zdarma zapůjčila Nemocnici Tišnov, p. o., speciální kontejner pro odběry krve a jiná vyšetření pacientů. Dne 2. dubna dopoledne byl členy Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje instalován ke vstupu do nemocničního areálu z Riegrovy ulice. Od 3. dubna 2020 je toto zařízení, které nahradilo doposud používaný vyhřívaný dvojstan poskytnutý hasiči, plně funkční. Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje i společnosti Hutira – Brno, s. r. o., patří velký dík.02.jpg