Návštěva LSPP v době šíření onemocnění COVID-19

Od 1. 9. 2020 bude opět v provozu LSPP za těchto podmínek:

  • Předem vždy volejte na tel. číslo: 549 410 330 a sdělte příznaky svého onemocnění lékaři LSPP. Lékař následně rozhodne o Vaší návštěvě v ordinaci LSPP. Bez předchozí telefonické domluvy nebudete vpuštěni do areálu nemocnice.
  • Při podezření na onemocnění COVID-19 (kašel, zvýšená TT, nachlazení) vždy telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici. V případě ohrožení života volejte RZP 155.
  • Před vstupem do ordinace si dezinfikujte ruce a mějte roušku na obličeji!