Návštěvy v Nemocnici Tišnov

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 platí od 21.9.2020 v Nemocnici Tišnov, příspěvkové organizaci, až do odvolání zákaz návštěv.

OMEZENÝ REŽIM NÁVŠTĚV

s platností od 1.9.2020

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace umožní návštěvy na lůžkových odděleních LDN a ONR za určitých podmínek. Zohledňujeme provozní možnosti tak, abychom předcházeli šíření onemocnění COVID-19.

Režim návštěv je omezený s ohledem na nutnost zajistit bezpečnost pacientů a personálu v rámci možností nemocnice.

Doba návštěv: středa a sobota 15:00 – 17:00 hod.

Maximální doba trvání návštěvy na pokoji u pacienta nebo ve společenské místnosti je 30 minut. V areálu parku je doba návštěvy prodloužená na 1 hodinu.

Žádáme návštěvy o maximální ohleduplnost ke svým blízkým, ostatním pacientům a provozu nemocnice.

Dodržujte následující pokyny:

 • K návštěvě je nutno se dopředu telefonicky objednat na příslušném oddělení v době pondělí až pátek od 9:00 – 13:30 hod.
 • Návštěvu provede vždy jen jedna osoba.
 • Nevoďte s sebou děti.
 • Nechoďte na návštěvu, pokud máte zvýšenou teplotu, kašel, nebo jiné respirační příznaky.
 • Do areálu nemocnice vstupujte s nasazenou rouškou a proveďte na vrátnici dezinfekci rukou.
 • Před vstupem a při odchodu (lůžkové oddělení) proveďte opětovnou dezinfekci rukou.
 • Návštěva se musí hlásit na pracovně sester příslušného oddělení.
 • Před vstupem na pokoj, nebo společenskou místnost Vám bude nasazen obličejový štít. Po odchodu z pokoje štít odložíte do boxu s dezinfekčním prostředkem.
 • Na pokoji může být pouze jedna návštěva (jedna osoba u jednoho pacienta).
 • Buďte ohleduplní k ostatním čekajícím návštěvám – prostřídáním na pokoji.
 • Ve všech prostorách nemocnice dodržujte odstupy.
 • Výjimka v uvedených omezeních se vztahuje na přítomnost návštěvy u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a rozhoduje o ní ošetřující lékař.