Obnova parku Nemocnice Tišnov

park-2.jpg

Obnovu parku podpořilo Město Tišnov

 

V roce 2020 se uskutečnila v tomto století první velká úprava parku, který obklopuje tišnovskou nemocnici. Projekt nazvaný Obnova parku Nemocnice Tišnov byl realizován s podporou Města Tišnov. činila 175 000 Kč, celkové náklady 296 000 Kč.

Park Nemocnice Tišnov má rozlohu 1,4 ha a je vedle pacientů hojně navštěvován i obyvateli města Tišnov, zejména matky s dětmi a seniory. Údržba a obnova parkového prostoru je spojena s významnými průběžnými náklady a vlivem sucha, respektive působení kůrovce uhynuly v uplynulých letech některé jehličnaté stromy. Také stromy podél parkových cest byly již proschlé a mnohé větve bylo třeba upravit, či odstranit. V nevyhovujícím stavu byly některé části komunikací a oplocení.

Po realizaci projektu se zlepšila zdravotní kondice stromoví v parku, zvýšila se užitná hodnota prostoru jako odpočinkově-relaxační lokace a eliminovala se bezpečnostní rizika související s možným pádem oslabených větví. Obnovou oplocení bylo zamezeno průnikům zvěře do parku v zimních měsících, a s tím související ničení porostů okusy.

park-1.jpg