Odběrové místo - Covid-19

Odběrové místo – Covid-19 je od 13.10.2022 přemístěno do dvora staré budovy nemocnice - sledujte značení od vrátnice.

Vstup do areálu pouze v respirátoru  FFP2.