Poděkování za mobilní vyšetřovnu - kontejner

img-1954.jpg

Ve čtvrtek 2. července 2020 se uzavřela jedna náročná etapa provozu Nemocnice Tišnov, p. o. Členové Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje přemístili z nemocničního pozemku na speciální nákladní automobil kontejner, v němž po řadu týdnu probíhaly kontroly v souvislosti s pandemií Covid-19. V klimatizovaném kontejneru byly také prováděny odběry vzorků pro testy.

Kontejner byl umístěn u vedlejšího vchodu v Purkyňově ulici a od 2. dubna 2020 sloužil devadesát dnů jako zázemí pro zdravotní personál a bezpečné místo pro vyšetřované osoby. Fakt, že mohla Nemocnice Tišnov tohoto mobilního objektuvyužívat, významně napomohl zvládnutí obtížného krizového stavu. Poděkování patří nejen krizovému štábu Jihomoravského kraje, Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, ale zejména společnosti HUTIRA - BRNO, s.r.o. z Popůvek u Brna, která kontejner do Tišnova bezplatně zapůjčila.

img-1954.jpg