Poklep základního kamene Ambulantního traktu nemocnice Tišnov, p. o.

Poklep kamene3.jpg Dne 31. října 2019 v 10.00 se v areálu Nemocnice Tišnov za přítomnosti představitelů Jihomoravského kraje, města Tišnov, Nemocnice Tišnov, p. o., a dalších hostů uskutečnil slavnostní poklep základního kamene nového nemocničního objektu – Ambulantního traktu.

Ambulantní trakt vzniká v těsném sousedství stávajícího nemocničního areálu, a to mezi stanicí Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o., a Dětským domovem Tišnov, p. o. Bude to dvoupodlažní pavilon o zastavěné ploše více než 800 m2. V budově o stranách 30 x 27 metrů bude umístěna centrální nemocniční evidence, nemocniční lékárna, zázemí autodopravy, a především nové ordinace lékařů. Dům, který bude plně bezbariérový, se stane pracovištěm pro 25 osob. Součásti výstavby je také vytvoření parkoviště pro pacienty a zaměstnance nemocnice o celkové ploše více než 500 m2. Cena díla činí 51 298 557,- Kč bez DPH. Stavební realizaci ambulantního traktu zajišťuje společnost PS Brno, s. r. o., a bude dokončena v listopadu 2020.

Výstavbou Ambulantního traktu Nemocnice Tišnov se zahajuje rekonstrukce celého zdravotního zařízení a v následujících letech na ni naváže vybudování nového rehabilitačně-lůžkového pavilonu. Stavbu Ambulantního traktu provádí na základě vítězství ve výběrovém řízení společnost PS Brno a bude ukončena v listopadu 2020.

Investor: Jihomoravský kraj

Uživatel: Nemocnice Tišnov, p. o.

Projektant: Adam Rujbr Architects, s. r. o.

Generální dodavatel stavby: PS Brno, s. r. o.

Zahájení výstavby: září 2019

Dokončení výstavby: listopad 2020

Na snímku jsou při slavnostním poklepu zachycení (zleva) ředitel nemocnice MUDr. Bořek Semrád, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, starosta Tišnova Bc. Jiří Dospíšil a jednatel společnosti PS Brno Ing. Michal Matyáš. Foto: Aleš Smékal