Slavnost v nemocniční kapli

img-6679.jpg Pouť a modlitby v kapli, která se nachází v areálu naší nemocnice, uspořádali v pátek 13. října farníci z Tišnovska.

Pod vedením faráře Josefa Rybeckého se pět desítek převážně mladých věřících a pacientů sešlo u kaple Panny Marie Fatimské v nemocniční zahradě k modlitbám a zpěvu, ale vyslechli také výklad o historii stavby i fatimských mariánských událostí. Kaple byla vystavěna v rámci budování areálu sanatoria MUDr. Františka Kuthana na počátku minulého století. Je také spolu s historickou nemocniční budovou – Kuthanovým pavilonem – památkově chráněna. Na začátku tohoto století byla staticky zajištěna, opravily se omítky v interiéru i exteriéru a získala také novou střešní krytinu.