Stop dekubitům

dekubity.jpg Nemocnice Tišnov, p. o., se formou osvěty a informování veřejnosti připojila ke světovému dni nazvanému Stop dekubitům. 

Dekubity jsou defekty měkkých tkání, které vznikají vlivem jejich nedostatečného prokrvení. Děje se tak zejména v místech nadměrného působení tlaku kostí v blízkosti povrchu těla. Často jimi trpí těžce nemocní pacienti, kteří jsou nehybní a připoutaní na lůžko. Besedy o problematice vzniku a prevence dekubitů se v tišnovské nemocnici na Oddělení následné rehabilitace a Oddělení léčebna dlouhodobě nemocných uskutečnily v dopoledních i odpoledních hodinách dne 15. listopadu 2018. Účastnily se jich specializované sestry a ošetřovatelky a byly určeny jak pacientům, tak jejich rodinným příslušníkům a všeobecně zdravotníkům.