Výroba roušek v Nemocnici Tišnov

rous-ky2.jpg

Výroba roušek v Nemocnici Tišnov

Při přetrvávajících potížích s průběžným zajišťováním dostatečného množství ochranných roušek si tyto pomůcky, které jsou v nynější situaci tak důležité, naše zdravotní sestry také samy vyrábějí.
rous-ky1.jpg