Výstavba pavilonu pokračuje

Nový ambulantní trakt Nemocnice Tišnov, p. o., je budován i v průběhu zimy. Díky příznivému počasí pokračují nezmenšeným tempem betonářské práce a v polovině února jsou již hotovy podlahy, stěny i strop suterénu.

IMG_2656.JPG