Oddělení klinické biochemie

Komplement - Oddeleni klinicke biochemie.jpg

Mgr. Andrea Adámková

Vedoucí oddělení
Telefon: 549 436 003, 549 410 500, kl. 116
Email:

MUDr. Eva Králová

Lékař
Telefon: 549 436 003, 549 410 500, kl. 116
Email:

RNDr. Nikola Žárská

Analytik
Telefon: 549 436 003, 549 410 500, kl. 116
Email:

Marie Holečková

Vedoucí laborantka
Telefon: 549 436 017, 549 410 500, kl. 117
Email:

Pracovní doba
Pondělí až pátek 6:00 - 16:30

Laboratorní žádanka OKB Laboratorní žádanka OKB

Laboratorní příručka 2010 Laboratorní příručka OKB

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření prováděných ve smluvní laboratoři Medila najdete na:

https://www.medila.cz/website/mainmenu/cenik2/

naskl_II_1.pdfOsvědčení o splnění podmínek Auditu II vydané Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydané Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP

Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří vydané Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří vydané Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP