Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2007

Počet zaměstnanců celkem 137
...lékařů 20
...ostatních zdravotnických pracovníků 88

Počet lůžek celkem 98
...JIP 5
...Interní oddělení 45
...LDN 48

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2007 celkem 2106
...interna 1570
...LDN 536

Počet ambulantních návštěv v roce 2007 celkem 36723
...interní ambulance 6848
...kardiologická ambulance 4412
...chirurgická ambulance 7355
...diabetologická ambulance 3376
...neurologická ambulance 3723
...FBLR ambulance 3176
...gastroenterologická ambulance 1427
...LSPP 6406

Počet laboratorních vyšetření v roce 2007 38090

Počet radiologických vyšetření v roce 2007 13585

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2007 8322