Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2008

Počet zaměstnanců celkem 138
...lékařů 19
...ostatních zdravotnických pracovníků 91

Počet lůžek celkem 98
...JIP 5
...Interní oddělení 45
...LDN 48

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2008 celkem 2075
...interna 1569
...LDN 506

Počet ambulantních návštěv v roce 2008 celkem 30704
...interní ambulance 6593
...kardiologická ambulance 2836
...chirurgická ambulance 5880
...diabetologická ambulance 3484
...neurologická ambulance 3411
...FBLR ambulance 2787
...gastroenterologická ambulance 1335
...LSPP 4378

Počet laboratorních vyšetření v roce 2008 37089

Počet radiologických vyšetření v roce 2008 12802

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2008 7394