Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2009

Počet zaměstnanců celkem 146
...lékařů 21
...ostatních zdravotnických pracovníků 95

Počet lůžek celkem 98
...JIP 5
...Interní oddělení 45
...LDN 48

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2009 celkem 2226
...interna 1697
...LDN 529

Počet ambulantních návštěv v roce 2009 celkem 31584
...interní ambulance 6738
...kardiologická ambulance 2813
...chirurgická ambulance 6400
...diabetologická ambulance 4127
...neurologická ambulance 3356
...FBLR ambulance 2744
...gastroenterologická ambulance 1208
...LSPP 4198

Počet laboratorních vyšetření v roce 2009 37928

Počet radiologických vyšetření v roce 2009 13295

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2009 7587