Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2010

Počet zaměstnanců celkem 139
...lékařů 18
...ostatních zdravotnických pracovníků 92

Počet lůžek celkem 98
...JIP 5
...Interní oddělení 45
...LDN 48

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2010 celkem 2159
...interna 1635
...LDN 524

Počet ambulantních návštěv v roce 2010 celkem 28765
...interní ambulance 6946
...kardiologická ambulance 3371
...chirurgická ambulance 5496
...diabetologická ambulance 3960
...neurologická ambulance 3178
...FBLR ambulance 2290
...gastroenterologická ambulance 1112
...LSPP 2412

Počet laboratorních vyšetření v roce 2010 37464

Počet radiologických vyšetření v roce 2010 12855

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2010 7656