Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2011

Počet zaměstnanců celkem 134
...lékařů 17
...ostatních zdravotnických pracovníků 86

Počet lůžek celkem 98
...JIP 5
...Interní oddělení 45
...LDN 48

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2011 celkem 2133
...interna 1643
...LDN 490

Počet ambulantních návštěv v roce 2011 celkem 27612
...interní ambulance 6930
...kardiologická ambulance 3413
...chirurgická ambulance 5170
...diabetologická ambulance 2825
...neurologická ambulance 3556
...RFM ambulance 2313
...gastroenterologická ambulance 1208
...LSPP 2197

Počet laboratorních vyšetření v roce 2011 38695

Počet radiologických vyšetření v roce 2011 12706

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2011 7624