Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2012

Počet zaměstnanců celkem 136
...lékařů 21
...ostatních zdravotnických pracovníků 86

Počet lůžek celkem 98
...JIP 5
...Interní oddělení 40
...LDN 48

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2012 celkem 2029
...interna 1505
...LDN 524

Počet ambulantních návštěv v roce 2012 celkem 28038
...interní ambulance 7722
...kardiologická ambulance 3771
...chirurgická ambulance 4541
...diabetologická ambulance 2524
...neurologická ambulance 3700
...RFM ambulance 2306
...gastroenterologická ambulance 1217
...LSPP 2257

Počet laboratorních vyšetření v roce 2012 38577

Počet radiologických vyšetření v roce 2012 11995

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2012 7152