Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2013

Počet zaměstnanců celkem 123
...lékařů 19
...ostatních zdravotnických pracovníků 77

Počet lůžek celkem 95
...JIP 5
...Interní oddělení 40
...LDN 50

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2013 celkem 2008
...interna 1462
...LDN 546

Počet ambulantních návštěv v roce 2013 celkem 27530
...interní ambulance 7608
...kardiologická ambulance 3742
...chirurgická ambulance 4898
...diabetologická ambulance 2538
...neurologická ambulance 3832
...RFM ambulance 2215
...gastroenterologická ambulance 451
...LSPP 2246

Počet laboratorních vyšetření v roce 2013 37306

Počet radiologických vyšetření v roce 2013 11789

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2013 5569