2014

Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2014

Počet zaměstnanců celkem 120
...lékařů 16
...ostatních zdravotnických pracovníků 78

Počet lůžek celkem 95
...Interní oddělení 25
...LDN 70

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2014 celkem 1 841
...interna 1 185
...LDN 656

Počet ambulantních návštěv v roce 2014 celkem 25 442
...interní ambulance 7 764
...kardiologická ambulance 3 713
...chirurgická ambulance 2 927
...diabetologická ambulance 2 699
...neurologická ambulance 4 205
...RFM ambulance 2 210
...LSPP 1 924

Počet laboratorních vyšetření v roce 2014 32 844

Počet radiologických vyšetření v roce 2014 11 069

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2014 3 589