2015

Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2015

Počet zaměstnanců celkem 119
...lékařů 15
...ostatních zdravotnických pracovníků 78

Počet lůžek celkem 95
...Interní oddělení 25
...LDN 70

Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000

Počet hospitalizací v roce 2015 celkem 1 669
...interna 1 097
...LDN 572

Počet ambulantních návštěv v roce 2015 celkem 25 442
...interní ambulance 8 331
...kardiologická ambulance 3 866
...chirurgická ambulance 4 665
...diabetologická ambulance 2 700
...neurologická ambulance 3 837
...RFM ambulance 2 450
...LSPP 1 882

Počet laboratorních vyšetření v roce 2015 30 675

Počet radiologických vyšetření v roce 2015 11 101

Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2015 3 095