2016

Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2016

Počet zaměstnanců celkem 114
...lékařů 12
...ostatních zdravotnických pracovníků 73
 
Počet lůžek celkem 95
...Interní oddělení 25
...LDN 70
 
Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000
 
Počet hospitalizací v roce 2016 celkem 1 251
...interna 742
...LDN 509
 
Počet ambulantních návštěv v roce 2016 celkem 22 816
...interní ambulance 7 267
...kardiologická ambulance 2 082
...chirurgická ambulance 3 862
...diabetologická ambulance 2 321
...neurologická ambulance 3 537
...RFM ambulance 2 326
...LSPP 1 421
 
Počet laboratorních vyšetření v roce 2016 29 184
 
Počet radiologických vyšetření v roce 2016 10 549
 
Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2016 2 384