2017

Statistika

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017

Rok 2017

Počet zaměstnanců celkem 112
...lékařů 10
...ostatních zdravotnických pracovníků 76
 
Počet lůžek celkem 90
...LDN 90
 
Počet obyvatel v přirozené spádové oblasti 49 000
 
Počet hospitalizací v roce 2017 celkem 460
...LDN 460
 
Počet ambulantních návštěv v roce 2017 celkem 21 870
...interní ambulance 8 333
...chirurgická ambulance 4 312
...diabetologická ambulance 2 049
...neurologická ambulance 3 519
...RFM ambulance 2 480
...LSPP 1 177
 
Počet laboratorních vyšetření v roce 2017 24 542
 
Počet radiologických vyšetření v roce 2017 9 027
 
Počet převezených pacientů (DRNR) v roce 2017 1 545