Smluvní pojišťovny

Nemocnice Tišnov má uzavřené smlouvy s pojišťovnami:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna