Provádíme akutní PCR (i za přímou úhradu 780 Kč) a antigenní testy i bez objednání v provozní době 10 - 11 hodin.

Odběry pro vyšetření PCR COVID-19

Oznamujeme, že Nemocnice Tišnov, p. o., zavedla s účinností od 24. 8.2020 elektronický systém pro objednávání pacientů pro vyšetření PCR Covid-19.

Zájemci o vyšetření se mohou přihlašovat přes internetové stránky: rezervace.nemtisnov.cz

Postup při provedení rezervace

V rezervačním systému nemocnice si vyberte požadovaný typ testu a objednají se k odběru v nemocnici Tišnov na konkrétní čas. Součástí rezervace je vyplnění tabulky s požadovanými údaji o pacientovi. Ve zvoleném termínu se pak pacient dostaví k odběru.

Provozní doba odběrového místa:

Odběry jsou možné pouze ve volných časech, které nabízí rezervační systém. Pokud rezervační systém nenabízí čas, kapacita odběrového místa je vyčerpána.

Odběrové místo – Covid-19 je od 13.10.2022 přemístěno do dvora staré budovy nemocnice. Sledujte značení od vrátnice.

Vstup pouze v respirátoru  FFP2

Kontakty:

změna a zrušení rezervace, dotazy ohledně termínů:
odběrová ambulance, telefon: 549 410 330

dotazy a konzultace ohledně testování a provozu odběrového místa:
Adriana Chocholáčová, hlavní sestra, telefon: 549 436 033         

 

Nabídka pro samoplátce

 

Rychlotest Antigen Covid-19

– výtěr z nosohltanu, výsledek do 15 minut, cena 200 Kč v hotovosti na místě.

Nemocnice Tišnov p.o. nabízí od 12.10.2020 diagnostické rychlotesty na vyšetření antigenu viru Covid-19 pro samoplátce. Vyšetření se provádí bez objednání v době 10 - 11 hodin.

Odběrové místo – Covid-19 je od 13.10.2022 přemístěno do dvora staré budovy nemocnice. Sledujte značení od vrátnice.

Vstup pouze v respirátoru  FFP2

V případě negativity není vyloučeno onemocnění Covid-19, o dalším postupu rozhoduje praktický lékař dle přítomnosti klinických příznaků.

V případě pozitivity – kontaktujte svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici (KHS) o výsledku testu. Lékař nebo KHS rozhodne o dalším postupu a potvrzení testem PCR.

Postupujte a dodržujte izolaci dle instrukcí lékaře či KHS. Minimální doba izolace je 7 dnů ode dne pozitivního odběru (délka je závislá na přítomnosti klinických příznaků onemocnění Covid-19). Po uzdravení, až na stanovené výjimky (například zdravotníci), již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

V případě zhoršení vašeho zdravotního stavu volejte Zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155).

 

Protilátky IgG Covid-19 (kvantitativní detekce hladiny protilátek v séru na imunochemickém analyzátoru)

Jedná se o kvantitativní detekci přítomnosti protilátek proti viru Sars-Cov-2 metodou imunoanalýzy.
Odběr ze žilní krve (sérum) se provádí v nové budově ambulantního traktu (Purkyňova 2010) v odběrové místnosti, výsledek dostupný druhý pracovní den, cena 395 Kč, platba v hotovosti na místě.

Rezervaci provádějte na rezervace.nemtisnov.cz/protilatky

Výsledek obdržíte druhý den v biochemické laboratoři.

  • K vzestupu hladin protilátek nad detekční mez dochází obvykle do 2. týdne po nástupu klinických příznaků (asi za 10 – 18 dní)
  • Pacienti, kteří byli pozitivně testovaní na přítomnost viru SARS-Cov-2 a prodělali onemocnění Covid-19 budou mít pravděpodobně v séru přítomny IgG protilátky
  • U osob s mírným nebo asymptomatickým průběhem onemocnění Covid-19 je nutné počítat s pozdějším nástupem pozitivity tvorby protilátek eventuálně se selháním testu (negativní hodnoty protilátek)

                                           

Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19

Rada Evropy vypracovala informační dokument, který shrnuje základní úkoly států na poli lidských práv a principiální meze jejich pravomocí v době protipandemických opatření. Protože ochrana osobních údajů je jednou z dotčených oblastí, zveřejňujeme stručný výtah v českém jazyce.

Respekt_k_demokracii_pravnimu_statu_a_lidskym_pravum_behem_pandemie_COVID_19.pdf Respekt_k_demokracii_pravnimu_statu_a_lidskym_pravum_behem_pandemie_COVID_19.pdf